Регионален инспекторат по образованието – Бургас. РИО – Бургас

Новини

Свободно място за ученик в 9 клас в СУ "Юрий Гагарин" - Бургас

2014-11-25 14:07:39
Вижте в добавения файл

Свободно място за ученик в 11 клас в ГПНЕ "Гьоте" - Бургас

2014-11-21 13:42:44
Вижте в добавения файл

Декларации по ЗПУКИ

2014-11-21 10:17:11
Вижте в добавения файл

Национално състезание за ключови компетентности по природни науки

2014-11-20 09:35:53
     На 14. и 15. ноември 2014 г. в гр. Кюстендил се състоя VII Национално състезание за ключови компетентности по природни науки. В състезанието взеха участие 60 ученици от цялата страна, като по регламент участват не повече от двама ученици от един регион. Те се разпределят в 10 отбора на случаен принцип. Състезанието е организирано в два кръга – теоретичен и практически. В първия кръг участниците решават задачи, за които е необходимо комплексно прилагане на знания от различни области - химия, физика, биология и други науки, а във втория кръг изпълняват практически задачи за извършване на химичен експеримент и за изработване на макет на биологичен обект  от природни материали.
     Отборът на Иван Павлинов Стоянов – ученик от 10. клас на  ГПНЕ „Гьоте” – Бургас е класиран на първо място от Националното жури.
     Отборът на Таня Живкова Стоянова – ученичка от 9. клас на СОУ”Христо Ботев” – Карнобат зае трето място в генералното класиране.

     Ръководствата на двете училища и преподавателите по природни науки на Иван и Таня са горди с постиженията на своите ученици и ги мотивират за нови участия в национални форуми и състезания.КОНКУРС ЗА ПРИКАЗКА „ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ”

2014-11-20 09:14:35
     На 14.11.2014 г. в МОЛ Бургас Плаза се състоя пресконференция, на която бе даден старт на конкурса за приказка на тема „Имало едно време”.  Конкурсът е част от кампанията на МОЛ Бургас Плаза, чрез която търговският център има за цел да привлече вниманието на обществеността върху проблема за грамотността и най-вече да допринесе за промяна на статистиките от последните години, според които България е на едно от последните места по грамотност. 
     В пресконференцията взеха участие г-жа Виолета Илиева – началник на РИО – Бургас, г-жа Милена Панчева – експерт в дирекция „Образование” на Община Бургас и г-н Драгомир Марков – изпълнителен директор на „МОЛ Мениджмънт БГ” ЕАД.
     Конкурсът за приказка „Имало едно време” се провежда по инициатива на МОЛ Бургас Плаза с подкрепата на РИО – Бургас и Община Бургас. В него могат да участват за ученици до VІІ клас, като представят свой текст в обем до 2 страници. Г-н Драгомир Марков обърна внимание на факта, че основният критерий при оценката на ученическите творби ще бъде спазването на граматичните, лексикалните, правописните и пунктуационните правила.
     Г-жа Виолета Илиева посочи, че инициативата на МОЛ Бургас Плаза е правилният път да се постави фокус върху тема, за която малцина говорят, а г-жа Милена Панчева изрази готовността на Община Бургас да подкрепи инициативата, която ще провокира учениците да развият своя творчески потенциал и да демонстрират равнището на своята грамотност.
     Представен бе регламентът за участие в конкурса, сроковете за изпращане на конкурсните творби, както и начинът на обявяване на резултатите.  Обявен бе и съставът на журито, което ще разгледа и оцени всяка приказка и ще определи първенците в надпреварата.
     Във втория етап на кампанията всеки посетител на търговския център ще има възможност да впише в специална книга цитат от любима книга. На по-късен етап тази книга ще бъде изложена в няколко училища, чиито ученици също ще могат да впишат в нея цитати от своите  любими книги.
     Инициативата, която има за цел да поощри четенето сред подрастващите, е в синхрон с политиката на Министерството на образованието и науката и Националната страгегия за насърчаване и повишаване на грамотността.Свободно място за ученик в 8 клас в ГЧЕ "Васил Левски" - Бургас

2014-11-18 16:57:51
Вижте в добавения файл

Свободни места за ученици в СОУ "Димчо Дебелянов" - Бургас

2014-11-14 11:08:11
Вижте в добавения файл

Свободно място за ученик в 8 клас в ГПНЕ "Гьоте" - Бургас

2014-11-04 09:58:43
Вижте в добавения файл

Поздравително слово

2014-10-31 17:01:06

Свободно място за ученик 31.10.2014 г

2014-10-31 16:57:40
Вижте в добавения файл.