Регионален инспекторат по образованието – Бургас. РИО – Бургас

Новини

Извънкласни дейности

2014-09-18 15:25:05
Вижте в добавения файл

Свободни места за ученици

2014-09-18 15:03:24
Вижте в добавения файл

Декларации по ЗПУКИ

2014-09-17 17:09:18
Вижте в добавения файл

Свободни места за ученици в ГЧЕ "Васил Левски" - Бургас

2014-09-16 10:22:17
Вижте в добавения файл

Свободно място за ученик в 7 клас в СУ "Юрий Гагарин" - Бургас

2014-09-15 15:27:01
Вижте в добавения файл

Поздравителен адрес от Министър доц. Румяна Коларова

2014-09-15 08:53:21

Свободни места за ученици

2014-09-12 15:02:25
Вижте в прикрепения файл.

Свободни места за ученици

2014-09-12 11:44:12
Вижте в прикрепения файл.

Поздравление от Началника на РИО - Бургас за 15.09.2014 г.

2014-09-12 10:11:37

Свободно място за ученик в 8 клас в ГРЕ - Бургас

2014-09-11 16:45:02
Вижте в добавения файл.