Регионален инспекторат по образованието – Бургас. РИО – Бургас

Новини

Декларации по ЗПУКИ

2014-09-26 12:32:41
Вижте в добавения файл

Свободни места за ученици в ПГМЕЕ - Бургас

2014-09-24 18:23:29
Вижте в добавения файл

Свободно място за ученик в 10 клас в ГПАЕ "Гео Милев" - Бургас

2014-09-23 16:45:48
Вижте в добавения файл

Извънкласни дейности

2014-09-18 15:25:05
Вижте в добавения файл

Свободни места за ученици

2014-09-18 15:03:24
Вижте в добавения файл

Декларации по ЗПУКИ

2014-09-17 17:09:18
Вижте в добавения файл

Свободни места за ученици в ГЧЕ "Васил Левски" - Бургас

2014-09-16 10:22:17
Вижте в добавения файл

Свободно място за ученик в 7 клас в СУ "Юрий Гагарин" - Бургас

2014-09-15 15:27:01
Вижте в добавения файл

Поздравителен адрес от Министър доц. Румяна Коларова

2014-09-15 08:53:21

Свободни места за ученици

2014-09-12 15:02:25
Вижте в прикрепения файл.