МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ГР. БУРГАС 

Образци на документи

 

 

 

План за квалификационната дейностУчилищен учебен план за I клас
Училищен учебен план за V класЗаявка за задължителна училищна документация за началото на учебната 2015/ 2016 година
Заявка за задължителна училищна документация за края на учебната 2015/ 2016 година
Заявка за задължителна училищна документация за края на учебната 2016/ 2017 годинаТаблица за тримесечно отчитане на бюджетОТЧЕТ на документите с фабрична номерация - НОВДоклад преместване на ученик с наложено наказание
изтегли от тукИзвестие за неизвинени отсъствия на ученик
изтегли от тук