МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ГР. БУРГАС 

Регистър на закритите и преобразувани училища/ обслужващи звена

 


Име на закритото или преобразувано училище/ обслужващо звено Населено място на закритото или преобразувано училище/ обслужващо звено Община № на заповед на МОН за закриване на училището и съхранение на документацията Съхранение на документацията
Населено място Община Име на училището Код по Админ
ПУ "Д-р Петър Берон" гр. Айтос Айтос РД 14-364/ 24.07.2008 г. гр. Айтос Айтос ОУ "Атанас Манчев" 200104
Логопедично училище - интернат "Иван Вазов" гр. Айтос Айтос РД 14-364/20.07.2008 г. гр. Айтос Айтос ОУ "Атанас Манчев" 200104
НУ "Васил Левски" с. Черна могила Айтос   с. Мъглен Айтос ОУ "Христо Ботев" -книга на подлежащите и главна класна книга 200107
ОУ "Д-р Петър Берон" с. Караново Айтос Заповед № РД-14-159 от 12 юни 2007 г. с. Пирне Айтос ОУ "Христо Ботев" 200109
НУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Чукарка Айтос Заповед № РД-14-331 от 18 юли 2008 г. с. Пирне Айтос ОУ "Христо Ботев" 200109
ОУ "Ц. Церковски" с. Черноград Айтос РД -14-330/18.07.2008 год. с. Тополица Айтос ОУ "Светлина" 200110
Начално училище "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Айтос Айтос Заповед РД - 14-333/18.07.2008 г. гр. Айтос Айтос СОУ "Христо Ботев" 200112
Междуучилищен център за трудово и политехническо обучение гр. Айтос Айтос Заповед № РД - 14-334/18.07.2008 г. гр. Айтос Айтос СОУ "Христо Ботев" 200112
Общински детски комплекс гр. Айтос Айтос Заповед № РД -14 - 501/29.08.2008 г. гр. Айтос Айтос СОУ "Христо Ботев" 200112
ОУ "Любен Каравелов" гр. Айтос Айтос № РД-14-332/18.07.2008 г. на МОН (ДВ бр. 70/08 г.) гр. Айтос Айтос СОУ "Н. Й. Вапцаров" 200113
ОУ "Отец Паисий" с. Пещерско Айтос № РД-14-329/18.07.2008 г. на МОН (ДВ бр. 70/08 г.) гр. Айтос Айтос СОУ "Н. Й. Вапцаров" 200113
ССТ "Ив. Зл. Мичурин" гр. Българово Бургас   гр. Айтос Айтос ПГСС "Златна нива" 200114
ТВУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Българово Бургас РД 14-364/20.07.2008 г. гр. Айтос Айтос ОУ "Атанас Манчев" 200104
ОУ "Гео Милев", ОУ "Димитър Благоев", ОУ "Атанас Манчев". През годините ОУ "Пейо Яворов" е имал тези имена. гр. Бургас Бургас   гр. Бургас Бургас ОУ "Пейо Яворов" 200212
Народно Основно Училище "Васил Левски" с. Братово Бургас Няма заповед, има налични документи до 1972 г. гр. Бургас, кв. Долно Езерово Бургас ОУ "Христо Ботев" 200219
ОУ "Христо Ботев" кв. Черно море, гр. Бургас Бургас №РД-14-43/23.06.2011  и ДВ 53 бр./12.07.2011г. гр. Бургас Бургас СОУ "Христо Ботев" 200221
НУ "Св. Климент Охридски" с. Брястовец Бургас № РД14-75/03.06.2004г. и ДВ 52бр. 2004г. гр. Бургас Бургас СОУ Христо Ботев" 200221
НУ "Св. Климент Охридски" с. Брястовец Бургас № РД - 14-75/03.06.2004 г. гр. Бургас, кв. Рудник Бургас ОУ "Св. Кл. Охридски" 200226
Дом за деца лишени от родителска грижа "А. Коджакафалията" гр. Бургас Бургас Заповед №РД 01-896/20.08.2013 г. на министерство на труда и социалната политика гр. Бургас Бургас СОУ "Иван Вазов" 200227
СОУ "Петко Росен" гр. Бургас Бургас заповед на МОН № РД 14-39/08.07.1992 г. обнародвано в ДВ бр. 60/24.07.1992 г гр. Бургас Бургас СОУ "Петко Росен" 200233
СОУ "Георги Стойков Раковски" гр. Бургас Бургас № РД- 14-39/08.07.1992 гр. Бургас Бургас Гимназия за романски езици "Г.С.Раковски" 200235
1. От 1960г.-1967г. - НЕГ "Вилхелм Пик".  2. От 1967г.-август 1981г. - Политехническа гимназия с преподаване на немски език "Вилхелм Пик".  3. От септември 1981г.-януари 1991г. - ЕСПУ "Вилхелм Пик".  4. От февруари 1991г.-2016г. - ГПНЕ "Гьоте". гр. Бургас Бургас   гр. Бургас Бургас ГПНЕ "Гьоте" 200237
СПТУ по корабостроене и машиностроене гр. Бургас Бургас №РД-09-332/07.04.2003-преобразувано гр. Бургас Бургас Професионална техническа гимназия 200250
Център за работа с деца, Ученическа спортна школа, Център за ученическо техническо и научно творчество се преобразуват в Общински детски комплекс. гр. Бургас Бургас РД-14-205/29.12.1994г. гр. Бургас Бургас ОДК 200257
ОУ "Христо Ботев" с. Извор Бургас Заповед № РД-14-156/05.11.2003г. с.Крушевец Созопол ОУ"Пейо Яворов" 201005
НУ "Христо Смирненски" с. Черни връх Камено Заповед №РД 14-336/18.07.2008 с. Русокастро Камено ОУ "Иван Вазов" 200304
ОУ "Йордан Йовков" с. Тръстиково Камено Заповед №РД 14-336/18.07.2008 с. Русокастро Камено ОУ "Иван Вазов" 200304
ОУ "Отец Паисий" с.Винарско Камено Заповед №РД-14-91/20.07.2010 г. на министъра на МОН с. Трояново Камено ОУ"Христо Ботев" 200306
ОУ "Христо Смирненски" с. Свобода Камено №РД-14-335/18.07.2008г. гр. Камено Камено СОУ "Христо Ботев" 200308
ДУДЮ "Христо Ботев" с. Невестино Карнобат РД 14-364/20.07.2008 г. гр. Айтос Айтос ОУ "Атанас Манчев" 200104
СПИ "Георги Стойков Раковски" с. Сигмен Карнобат РД 14-364/20.07.2008 г. гр. Айтос Айтос ОУ "Атанас Манчев" 200104
ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Раклица Карнобат РД 14-364/20.07.2008 г. гр. Айтос Айтос ОУ "Атанас Манчев" 200104
ОУ "Христо Ботев" с. Мъдрино Карнобат РД 14-364/20.07.2008 г. гр. Айтос Айтос ОУ "Атанас Манчев" 200104
НУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Зимен Карнобат При нас са ведомости за РЗ от 1993 г. до 1998 г. Училището продължава да съществува и след това. гр. Карнобат Карнобат ОУ "Петко Р. Славейков" 200405
ОУ "Христо Ботев" с. Соколово Карнобат РД 14-205/10.06.2008 с.Соколово Карнобат НУ"ХРИСТО БОТЕВ" 200410
НУ "А. Златаров" с. Хаджиите Карнобат РД-14-187/28.08.2002 г. гр. Карнобат Карнобат СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 200411
НУ "Св. Св.Кирил и Методий" с. Зимен Карнобат РД -14-188 / 28.08.2002 г. гр. Карнобат Карнобат СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 200411
НУ "Паисий" гр. Карнобат Карнобат РД-14-206/10.VІ. 2008 г. гр. Карнобат Карнобат СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 200411
Междуучилищен център за трудово и политехническо  обучение гр. Карнобат Карнобат РД-14-208/10.VІ. 2008 г. гр. Карнобат Карнобат СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 200411
ОУ "Хр. Ботев" - преобразувано в НУ "Хр. Ботев"- само за прогимназиален етап с. Соколово Карнобат РД-14-205/ 10.VІ.2008 г. гр. Карнобат Карнобат СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 200411
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Крумово Градище Карнобат РД-14-206 от 10.06.2008г. гр. Карнобат Карнобат СОУ "Христо Ботев" 200412
ПУ "Минко Неволин" гр. Карнобат Карнобат РД -14-5 от 03.01.2014 г. гр. Карнобат Карнобат СОУ "Христо Ботев" 200412
Професионална гимназия по облекло гр. Карнобат Карнобат 14-32/19.05.2009г. гр. Карнобат Карнобат ПГССЛП 200413
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Граматиково Малко Търново № РД-14-268/23.06.2008 г. гр. Малко Търново Малко Търново СОУ "Васил Левски" 200503
ОУ "Христо Смирненски" с. Звездец Малко Търново № РД-14-269/23.06.2008 г. гр. Малко Търново Малко Търново СОУ "Васил Левски" 200503
НОУ "Антон Макаренко" с. Визица Малко Търново   гр. Малко Търново Малко Търново СОУ "Васил Левски" 200503
НОУ "Килил и Методий" с. Заберново Малко Търново   гр. Малко Търново Малко Търново СОУ "Васил Левски" 200503
Санаториално ОУ "Доктор Петър Берон" к.к. Слънчев бряг Несебър   гр. Несебър Несебър ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 200606
Специално училище "Н. Й. Вапцаров" с. Обзор Несебър РД 14-364/20.07.2008 г. гр. Айтос Айтос ОУ "Атанас Манчев" 200104
ОУ "Васил Левски" с. Ясна поляна Приморско   гр. Приморско Приморско СОУ "Никола Йонков Вапцаров 200803
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Веселие Приморско   с. Росен Созопол ОУ "Христо Ботев" 201007
НУ "Елин Пелин" с. Средна махала Руен   с. Добра поляна Руен ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 200908
НУ "Христо Смирненски" с. Каменяк Руен   с. Добра поляна Руен ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 200908
НУ "П. Р. Славейков" с. Ясеново Руен РД - 14 - 194 /  22.06.2007 г. с. Дъскотна Руен ОУ " Климент Охридски" 200910
ОУ "Христо Смирненски" с. Снежа Руен РД - 14 - 188 / 22.06.2007 год. с. Дъскотна Руен ОУ " Климент Охридски" 200910
ОУ "Никола Йонков Вапцаров" с. Заимчево Руен   с. Речица Руен ОУ "Антон Симеонович Макаренко" 200920
ОУ "Петко Рачев Славейков" преобразувано в начално училище с. Ясеново  Руен   с. Речица Руен ОУ "Антон Симеонович Макаренко" -  само Главните книги 200920
НУ "Антон Страшимиров" с. Рудина Руен   с. Сини рид Руен ОУ "Реджеб Кюпчу" 200923
ОУ "Добри Чинтулов" с. Подгорец Руен   с. Сини рид Руен ОУ "Реджеб Кюпчу" 200923
ОУ "Васил Априлов" с. Рожден Руен   с. Сини рид Руен ОУ "Реджеб Кюпчу" 200923
ОУ "Йордан Йовков" с. Припек Руен Заповед№РД-14-205/18.09.2002г. с. Топчийско Руен ОУ "Реджеб Кюпчу" 200928
ОУ "Г. С. Раковски" с. Мрежичко Руен Заповед№РД-14-189/22.06.2007г. с. Топчийско Руен ОУ "Реджеб Кюпчу" 200928
ОУ "Христо Ботев" с. Каравельово Руен Заповед № РД-14-192 от 22.06.2007 г. с. Трънак Руен ОУ "Димитър Полянов" 200929
ОУ "П. К. Яворов" с. Билка Руен Заповед № РД-14-190 от 22.06.2007 г. с. Трънак Руен ОУ "Димитър Полянов" 200929
НУ "Реджеб Кюпчю" с. Соколец Руен Заповед № РД-14-193 от 22.06.2007 г. с. Трънак Руен ОУ "Димитър Полянов" 200929
НУ "Братя Миладинови" с. Рупча Руен № РД 14-203/29.11.2006 год. с. Люляково Руен СОУ "Отец Паисий" 200931
ОУ "Отец Паисий" с. Листец Руен РД-14-30/08.04.2005 г. с. Люляково Руен СОУ "Отец Паисий" 200931
Начално училище "Отец Паисий" с. Преображенци Руен Заповед №РД-14-26/20.03.2000 г., Заповед №РД-58/17.04.2000 г. на Началника на ИО на МОН Бургас за приемане и съхранение на документацията с. Руен Руен СОУ "Елин Пелин" 200932
ОУ "Васил Левски" с. Габър Созопол   с. Зидарово Созопол Основно училище "Христо Ботев" 201003
ОУ "Кирил и Методии" с. Индже войвода Созопол   с. Крушевец Созопол ОУ"Пейо Яворов" 201005
ОУ "Христо Смирненски" с. Атия Созопол Заповед №РД 14-36/22.04.2013г. на МОН гр. Черноморец Созопол ОУ "Христо Ботев" 201008
НУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Равадиново Созопол РД - 14-93/02.07.2009 г. гр. Созопол Созопол СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 201009
Селскостопански техникум /1958-1968г/, Средно професионално техническо училище по селското стопанство / 1969-1972г/ с. Момина църква
(с. Желязково)
Средец   гр. Айтос Айтос ПГСС "Златна нива" 200114
ОУ "Христо Смирненски"
с. Светлина
Средец   с. Загорци Средец ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 201102
ОУ "Христо Ботев" с. Орлинци (с. Орханово) Средец   с. Загорци Средец ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 201102
ОУ "Отец Паисий" с. Суходол Средец   с. Загорци Средец ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 201102
НОУ с. Малина Средец   с. Загорци Средец ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 201102
НОУ "Христо Ботев" с. Сливово Средец 1975 г. с. Факия Средец ОУ "Н. Й. Вапцаров" 201103
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Момина църква Средец РД 14-23 / 21.04.1999 г. с. Факия Средец ОУ "Н. Й. Вапцаров" 201103
НОУ "Христо Ботев" с. Тагарево /Вълчаново/ Средец 1969 г. с. Факия Средец ОУ "Н. Й. Вапцаров" 201103
НОУ "Христо Ботев" с. Горно Ябълково Средец 1970 г. с. Факия Средец ОУ "Н. Й. Вапцаров" 201103
НОУ "Кирил и Методий" с. Долно Ябълково Средец 1962 г. с. Факия Средец ОУ "Н. Й. Вапцаров" 201103
Народна смесена гимназия "Тодор Павлов" гр. Средец Средец   гр. Средец Средец СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 201104
Политехническа гимназия "Васил Коларов" гр. Средец Средец   гр. Средец Средец СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 201104
ОУ "Паисий Хилендарски" с. Богданово Средец   гр. Средец Средец СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 201104
ОУ "Христо Ботев" с. Бистрец Средец   гр. Средец Средец СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 201104
ОУ "Кирли и Методий" гр. Средец Средец Решение №12/01.09.1989г. на ОбНС Средец за сливане на 2 училища и създаване ново - СОУ гр. Средец Средец СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 201104
ЕСПУ "Христо Ботев" гр. Средец Средец Решение № 12/01.09.1989 г. за сливане на 2 училища и създаване ново - СОУ гр. Средец Средец СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 201104
НУ "Кирил и Методий" с. Голямо Буково Средец няма заповед гр. Средец Средец СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 201104
ОУ "Христо Ботев" с. Дюлево Средец няма заповед гр. Средец Средец СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 201104
Общински детски комплекс гр. Средец Средец няма заповед гр. Средец Средец СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 201104
Помощно училище "Васил Левски" гр. Средец Средец Зап. № РД-14-539/25.11.2008 на МОН гр. Средец Средец СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 201104
Техникум по електроника и машиностроене "Алеко Константинов" гр. Средец Средец Заповед № РД-14-187/08.09.2000г. на Министерство на образованието и науката  за преобрауване , място на съхранение на документацията   ПГМССЕ"Н.Й.Вапцаров" гр.Средец гр. Средец Средец ПГМССЕ "Н. Й. Вапцаров" 201106
НУ "Д-р Петър Берон" с. Вълчин Сунгурларе РД-14-204/ 06.10.2000 г. с. Лозарево Сунгурларе ОУ "Христо Ботев" 201207
ОУ "Васил  Левски" с. Везенково Сунгурларе № РД-14-209 от 10.VI. 2008 год.  съхранение на документацията в ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Манолич с. Манолич Сунгурларе ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 201208
ОУ "Св.Иван Рилски" с. Садово Сунгурларе № РД -14-17 от 17 април 1998 год. с. Манолич Сунгурларе ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 201208
НУ "Христо Ботев" с. Подвис Сунгурларе РД-14-49 от 24 . 04 . 2000 г. с. Прилеп Сунгурларе Основно училище "Васил Левски" 201209
НУ "Св.Климент Охридски" с. Босилково Сунгурларе РД-14-11 от 04.04 .1995 г. с. Прилеп Сунгурларе ОУ "Васил Левски" 201209
НУ "Кирил и Методий" с. Рупча
изселено 1974г.
Сунгурларе   с. Прилеп Сунгурларе ОУ" Васил Левски" 201209
ОУ "Паисий Хилендарски" с. Ведрово Сунгурларе Заповед № 1337 от 31.08.1972г.на СОНС,с.Подвис и отдел"Народна просвета" с. Прилеп Сунгурларе ОУ " Васил Левски" 201209
ОУ "Христо Ботев" с. Завет Сунгурларе   с. Съединение Сунгурларе ОУ"Отец Паисий" 201211
НУ "Отец Паисий" с. Черница Сунгурларе Заповед № РД-14-54 от 28.05.2004 г. гр. Сунгурларе Сунгурларе СОУ "Христо Ботев" 201212
НУ "Христо Ботев" с. Чубра Сунгурларе Заповед № РД-14-210 от 10.06.2008 г. гр. Сунгурларе Сунгурларе СОУ "Христо Ботев" 201212
ОУ "Отец Паисий" с. Славянци Сунгурларе Заповед № РД-14-23 от 24.04.2009 г. гр. Сунгурларе Сунгурларе СОУ "Христо Ботев" 201212
ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с. Лозенец Царево № РД-14-81 от 29 май 2000 г. гр. Китен Приморско НУ "Любен Каравелов" 200802
Начално училище "Кирил и Методий" с. Варвара Царево   гр. Ахтопол Царево ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 201304
Резовско първоначално училище с. Резово Царево   гр. Ахтопол Царево ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 201304
Каланджанско първоначално училищеее с. Синеморец Царево   гр. Ахтопол Царево ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 201304
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Кости Царево РД 14-3 /21.01.2004 г. гр. Царево Царево СОУ "Н. Й. Вапцаров" 201305
Народно начално училище"Отец Паисий" с. Изгрев Царево   гр. Царево Царево СОУ "Н. Й. Вапцаров" 201305
Народно основно училище "Георги Димитров" с. Изгрев Царево   гр. Царево Царево СОУ "Н. Й. Вапцаров" 201305
Основно училище "Екзарх Антим І" с. Бродилово Царево   гр. Царево Царево СОУ "Н. Й. Вапцаров" 201305
Начално училище "Христо Ботев" с. Фазаново Царево   гр. Царево Царево СОУ "Н. Й. Вапцаров" 201305
Народно основно училище "Христо Ботев" с. Българи Царево   гр. Царево Царево СОУ "Н. Й. Вапцаров" 201305
Народно основно училище "Кирил и Методий" с. Лозенец Царево РД 14-81 /29.05.2000 г. гр. Царево Царево СОУ "Н. Й. Вапцаров" 201305
Начално училище "Христо Смирненски" с. Велика Царево   гр. Царево Царево СОУ "Н. Й. Вапцаров" 201305