МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ГР. БУРГАС 

График на ваканциите - учебна 2016/ 2017 година


Начало и край
с изключение на лятната ваканция
29.10.2016 г. - 01.11.2016 г. вкл.
есенна
24.12.2016 г. - 04.01.2017 г. вкл.
коледна
04.02.2017 г. - 08.02.2017 г. вкл.
зимна за I - XI клас
04.02.2017 г. - 06.02.2017 г. вкл.зимна за XII клас
08.04.2017 г. - 17.04.2017 г. вкл.
пролетна за I - XI клас
13.04.2017 г. - 17.04.2017 г. вкл.
пролетна за XII клас
Неучебни дни
 
07.11.2016 г.
след провеждане на избори за Президент
19.05.2017 г.ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
22.05.2017 г.
Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2017 г.
след Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост
Начало на втори учебен срок I - XI клас
09.02.2017 г.
Начало на втори учебен срок XII клас07.02.2017 г.
Край на втори учебен срок
 
15.05.2017 г.
XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2017 г.
I - IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2017 г.
V - VIII клас (16 учебни седмици)
30.06.2016 г.
VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен VII клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2016 г.
IX - XI клас (18 учебни часа)
14.07.2017 г.
XI клас (20 учебни седмици за паралелки за придобиване на професионална квалификация)