Кредити

ПАРИТЕ БГ – кредити, сравнение на кредити, бързи кредити, потребителски кредити, ипотечни кредити и други финансови услуги

Видове кредити

Бързи кредити

Бързите кредити са вид финансова услуга отличаваща се без изискване за поръчител. Обичайният размер на бързият заем е в размер на 100-2000 лв. Българското законодателство предлага възможност на не финансови институции да предлагат бързи заеми до заплата. Фирмите предлагащи бързи кредити за регулирани от ЗПК – Закон за потребителските кредити.

За какво да внимаваме при избор на фирма за бърз кредит

  • Скрити условия по договора
  • Лихва върху главницата
  • Наказателни лихви при неплащане на вноските навреме
  • Възможност за отсрочка

Потребителски кредити

Потребителските кредити са най-разпространените видове заеми за физически лица. Този вид финансова услуга се отличава с сравнително ниски лихви, по-дълъг процес за одобрение на финансовата институция и по-висок таван отпусканите суми. В България законът позволява само на банките на отпускат потребителски кредити. Основните изисквания на банките за отпускането на потребителски кредит са: добра кредитна история и добър осигурителен доход.

За какво най-често се използват потребителските кредити

Потребителския кредит най-често бива използван за ремонт на жилище и други неотложни нужди изискващи значителен капитал.

Ипотечни кредити

Ипотечните кредити служат за закупуването на жилище, като гаранта за връщането на главницата и лихвите бива самото жилище.

Рефинансиране

Рефинансирането служи за подобряване на условията по предишни възникнали задължения към финансови институции.

Кредитни карти

Кредитните е вид разплащателно средство предоставящо допълнителна ликвидност на кредито-получателя, върху която той плаща лихва.

Към началото