Община Несебър

Географска характеристика на община Несебър

Община Несебър е разположена в северната част на Черноморското крайбрежие на Бургаска област и граничи с общините Бяла, Долни чифлик, Поморие и на изток с Черно море. Налице са благоприятни условия за развитието на туризма в общината.

В община Несебър са включени части от старопланинското и бургаското черноморско крайбрежие. В старопланинската част преобладава абразионният тип бряг, а в бургаското крайбрежие преобладава низинният релеф. Климатът в общината е умереноконтинентален, като се влияе от Черно море и от въздушните потоци от Средиземно море.

Демографска характеристика на община Несебър

Община Несебър се населява от 24421 души, от които икономически активни са 10506 души към 31.05.2015г. В бюрата по труда са регистрирани 299 безработни лица, а равнището на безработица възлиза на 2,85%.

Административен център на общината е град Несебър, като освен него тя обхваща още 13 населени места. На територията на общината е разположено пристанище Несебър, което се използва за пътнически превози и развлекателни туристически пътувания.

Икономическа характеристика

В община Несебър се развиват главно туризмът, селското стопанство и търговията. Промишлеността в общината е развита дотолкова, доколкото се изисква за обслужването на туристическият сектор. Строителството в общината е насочено към разширяването, модернизацията и поддръжката на материално-техническата база на туристическия сектор.

В община Несебър са налице благоприятни условия за развитието на лозарството и овощарството, както и на технически култури.

Най-силно развит в общината е стопанският туризъм – община Несебър е най-голямата туристическа агломерация на нашето Черноморие. На нейна територия има 150 хотела с около 70000 легла, 630 частни квартири с над 35000 легла и 1000 заведения за обществено хранене. Тук са разположени известните курорти като гр. Несебър, КК Слънчев бряг, ВС Елените, гр. Обзор, с. Равда и с. Свети Влас.

Социални дейности на община Несебър

В сферата на здравеопазването има Медицински център в Слънчев бряг и здравни служби в останалите съставни селища на общината.

В община Несебър функционират 9 училища с 1860 ученика, Общински детски комплекс, 3 обединени детски заведения, 7 целодневни детски градини с 680 деца.

През 1983г. град Несебър е включен в списъка на световните културни ценности, под егидата на ЮНЕСКО. В града е съхранена през вековете материалната и духовна култура на траките, античността, средновековието и българското Възраждане.

Официален сайт на община Несебър

Към началото