Община Царево

Географска характеристика на община Царево

Община Царево е разположена в югоизточната част на страната, като граничи с Черно море, Република Турция и общините Малко Търново и Приморско. Релефът на общината е ниско и средно планински, като почни две трети от територията й се намира в природния парк „Странджа“.

По черноморския бряг на община Царево са се обособили 16 плажни ивици, а гр. Царево е разположен на 3 залива.

През общината преминава най-голямата странджанска река – р. Велека.

Демографска характеристика на община Царево

Община Царево обхваща 13 населени места, с административен център гр. Царево и население от 9511 души. Икономически активните лица в общината към 31.05.2015г. са 3693, регистрираните безработни лица в бюрата по труда са 279, а равнището на безработица възлиза на 7,55%.

Икономическа характеристика

Фирма „Пасат“ очертава икономическото лице на община Царево със своето производство от стъклопластмаси /яхти, лодки, водни пързалки, шейни, санитарно оборудване и др./, които се реализират успешно на Европейския пазар.

Пристанището на гр. Царево е обявено през 1995г. за международно и е предпочитано за целогодишно домуване на плавателни съдове.

В общината функционират три ТПК, две държавни лесничейства, две потребителски кооперации, Автостопанство и др.

За развитието на туризмът в община Царево от една страна способстват природните дадености като наличието на море, планина и реки, многообразието на растителни и животински видове, а от друга страна са традициите на Странджанската култура и обичаи. На тази основа се развиват опознавателен туризъм, екотуризъм, яхттуризъм, фото и хобитуризъм, ловен туризъм.

Социални дейности на община Царево

Единствено в с. Българи в Странджа планина са запазени уникални езически обичаи, които с течение на времето се преплитат с православните традиции: нестинарските игри върху огън в чест на „Св. Св. Константин и Елена“.

Община Царево е богата на паметници на културата, а така също на нейна територия се намира най-старият резерват в страната „Силкосия“.

Официален сайт на община Царево

Към началото