Община Царево

Географска характеристика на община Царево Община Царево е разположена в югоизточната част на страната, като граничи с Черно море, Република Турция и общините Малко Търново и Приморско. Релефът на общината е ниско и средно планински, като почни две трети от територията й се намира в природния парк „Странджа“. По черноморския бряг на община Царево са […]

Община Средец

Географска характеристика на община Средец Община Средец се намира в Югоизточна България и граничи с общините Созопол, Малко Търново, Болярово, Елхово, Ямбол, Стралджа, Камено, на юг с Република Турция. Тя представлява важен кръстопът на Южното Черноморско крайбрежие, Южен Централен район и Република Турция. Югоизточната част на община Средец се намира в зоната на Природен парк […]

Община Созопол

Географска характеристика на община Созопол Община Созопол се намира в централната източна част на област Бургас. Границите й са както следва: общините Бургас, Камено, Средец, Малко Търново, Приморско и на изток и североизток с Черно море. Релефът на община Созопол е преобладаващо хълмист и нископланински, тъй като цялата община се разпростира в най-северната част на […]

Община Руен

Географска характеристика на община Руен Община Руен се намира в южните склонове на Източна Стара планина и полетата около реките Луда Камчия и Хаджийска. Село Руен е административен център на общината. Западно от селото е разположен язовир Ябълчево. В околността на с. Руен се намират и множество пещери. Общата територия на община Руен възлиза на […]

Община Приморско

Географска характеристика на община Приморско Община Приморско се намира в източната част на област Бургас. Тя граничи с общини Созопол, Малко Търново, Царево и на изток с Черно море. Релефът на общината е предимно ниско планински, тъй като цялата община е разположена в най-северните разклонения на планината Странджа. През територията на община Приморско минават три […]

Община Поморие

Географска характеристика на община Поморие Община Поморие се намира в североизточната част на област Бургас и граничи с общините Бургас, Айтос, Руен, Долни чифлик, Несебър и на югоизток с Черно море. Релефът на общината е предимно равнинен. Климатът е умереноконтинентален, със засилено влияние на Черно море. Плажната ивица на община Поморие е уникална поради финия […]

Община Несебър

Географска характеристика на община Несебър Община Несебър е разположена в северната част на Черноморското крайбрежие на Бургаска област и граничи с общините Бяла, Долни чифлик, Поморие и на изток с Черно море. Налице са благоприятни условия за развитието на туризма в общината. В община Несебър са включени части от старопланинското и бургаското черноморско крайбрежие. В […]

Община Малко Търново

Географска характеристика на община Малко Търново Община Малко Търново е разположена в Странджа планина, в южната част на Бургаска област и граничи с общините Царево, Созопол, Средец, а на юг с Република Турция. Разположена е на площ от 798,5 кв. км., а релефът й е хълмисто-планински, като през нея минават реките Велека, Резвая, Младежка и […]

Община Сунгурларе

Географска характеристика на община Сунгурларе Община Сунгурларе се намира в Северозападната част на Бургаска област и граничи с Шуменска област, община Руен, Карнобатска община, Сливенска област и Ямболска област. Релефът на общината е разнообразен – планински, полупланински и равнинен. През община Сунгурларе минават реките Мочурица и Луда Камчия, на която е изграден язовир Камчия. Общо […]

Община Карнобат

Географска характеристика Община Карнобат е разположена в югоизточната част на страната, като граничи с общините Сунгурларе, Айтос, Камено, Средец и Стралджа. През общината минават важни транспортни коридори в посоките изток и запад, както и връзки към северната и южната част на България. Релефът й е предимно равнинен, пресечен от реките Мочурица и Русокастренска. На част […]

Към началото