Търговска гимназия Бургас

История на гимназията

Професионалната търговска гимназия отваря врати през 1905г. като търговско средно училище. С приемането на новият закон за търговското образование то получава статут на търговска гимназия. През първите години учители и ученици се сблъскват с редица трудности: липса на собствена сграда, недостиг на учебници и помагала. С течение на годините Търговската гимназия се утвърждава като културен и образователен институт, съдействащ за обновлението на гр. Бургас.

Учебна дейност на търговската гимназия в Бургас

Основните цели на преподавателският екип на гимназията са свързани с изграждането на личности с богата ерудиция и висок професионализъм. Акцентира се и на възпитателните цели, които спомагат за изграждане на граждански добродетели.

В краят на 2018г. в Търговската гимназия са открити тържествено нов дигитален кабинет и спортен салон, който позволява гимназията да бъде домакин на регионални състезания.

В навечерието на 115-та годишнина от създаването на Търговската гимназия е отворена нова електронна библиотека, която има онлайн връзка с всички централни библиотеки в страната. Има възможност възпитаниците на гимназията да използват материалите на библиотеката от дома си. Предвидено е и използването на библиотеката от класните стаи. Капацитетът на електронната библиотека възлиза на 400 хиляди тома.

Търговската гимназия заема челно място сред професионалните училища в гр. Бургас и в страната. Учителите, които работят в гимназията са завършили престижни наши и чужди учебни заведения.

Над 80% от завършилите възпитаници на Търговската гимназия продължават образованието си във висши учебни заведения в страната и чужбина. Успешна е реализацията на учениците от гимназията в областта на икономиката, търговията и банковото дело.

Ежегодно Търговската гимназия осъществява преглед на изучаваните от учениците й професии и демонстрира придобитите от тях умения, симулирайки реална работна среда.

Официален сайт на Търговска гимназия Бургас

Към началото