Счетоводни услуги в Бургас, какво трябва да знаем?

Фирма за счетоводни услуги ЗЕТ ФИНАНС ЕООД обслужва сайт за онлайн счетоводител Accountinganswer.bg. Ще се опитаме да обясним различните сфери в счетоводството, как се формират цените и на какво да обърнете внимание, когато си търсите счетоводител и още някой съвети за различните браншове.

Счетоводният сектор в Бургас

Счетоводния сектор в Бургас е много добре развит, има много големи счетоводни кантори и други по-малки счетоводни предприятия. През последните години е новост и колеги счетоводители да работят като фрийлансъри. Естествено е големите сектори като строителство, туризъм или така наречените средни и големи предприятия според закона да търсят и да работят с големи кантори. В повечето случаи те работят със цели счетоводни отдели и освен това са задължени от закона за одит. Съответно по-малките предприятия търсят счетоводител с по-достъпни цени и попадат или малки счетоводни кантори или на фрийлансър. Нормална закономерност е големите счетоводни предприятия да нямат възможността и времето да се занимават с прохождащи фирми и затова цените им често са недостъпни за малкият бизнес. От друга страна има достатъчно счетоводни фирми предлагащи услуги за малкия и среден бизнес и вие можете да изберете из между тях. През последните години много често колеги предлагат безплатни консултации. Ако си търсите счетоводител възползвайте се от тази услуга, чрез нея именно ще разберете дали се удовлетворяват вашите очаквания и дали сте попаднали на вашият партньор.

Как се определят цените при счетоводните услуги в Бургас?

Във счетоводството както и във всяка друга сфера на услугите и консултациите цените се определят от сложността на казуса и материята, от компетентността и ангажираността на специалиста и още редица фактори. Основното, което е важно да знаете е че вашата работа оп4еделя и ангажираността на, счетоводителя с който работите. Това означава, че колкото повече работа имате вие и повече документи и хора ангажирате, толкова е по зает с вашият бизнес счетоводителя и именно това определя и неговата цена. Всеки счетоводител, към който се обърнете ще ви зададе няколко конкретни въпроса, за да определи своят ангажимент: Колко лица се осигуряват, имате ли регистрация по ДДС, в каква сфера работите и какво предлагате на пазара – стоки или услуги, какъв документооборот генерирате месечно, колко банкови сметки имате, как реализирате бизнеса си онлайн, физически магазин или и двете, как получавате плащания, в брой, по банка или и двете и още други важни критерии.

Ще се опитаме да разясним по детайлно.

От голямо значение е колко души се осигуряват в дружеството, дали работи само собственика или има и наети лица. Всеки управляващ собственик е длъжен да се осигурява във дружеството, което представлява. Задължителният осигурителен доход е минималният за страната, но може и да се осигурява на избрана сума, освен ако не се осигурява другаде на максимален осигурителен доход, тогава не дължи осигуровки или дължи до достигане на максималният осигурителен доход за страната. Възможностите за заплащане на осигуровките са или кат самоосигуряващо  се лице или чрез дружеството, но тогава той ги дължи и трябва или да ги внася или да му се удържат от възнаграждение за личен труд. Ако освен собственика във фирмата има и наети лица, това променя много ситуацията и цената на счетоводната услуга се променя. Обикновено този фактор увеличава цената на база брой осигурени лица в дружеството.

Друго важно перо от ценообразуването на счетоводната услуга е колко документа месечно има предприятието. Тук е важно да се уточни, че се има предвид всеки документ, а имено, фактури, платежни нареждания, ведомости за заплати, касови ордери или в общи линии всеки един документ. Обикновено счетоводителя ви си следи хронологична оборотна ведомост и ако броят на документите ви надвишава договорени условия, това променя и цената на услугата, която той предлага.

Важен и определящ фактор за ценообразуването е дали имате регистрация по ДДС. Законодателството и разпоредбите за данък добавена стойност е изключително сложна и деликатна материя. Ако имате регистрация по ДДС отчетността е много по голяма и ежемесечна. Именно затова според дейността ви зависи и цената, която ще получите.

Трябва да предвидите като фактор и броя на банковите сметки, с които оперирате и вида им, т.е имате ли валутни сметки.

Електронната комуникация и работата онлайн винаги е по-лесна за работа и намаля в голяма степен ангажимента на счетоводителя ви.

Най-основно това са основните точки, които определят цената на счетоводната услуга, от която вие имате нужда, като във всички случаи има индивидуални случаи, затова е трудно да се сравнят цените между две фирми или на две счетоводни кантори.

Съвети за избор на счетоводни услуги в Бургас

За съжаление необятния пазар и предлагането на услуги в някой случай подронва авторитета на истинските професионалисти в сферата на счетоводството. Случва се да се сблъскате с некоректност, нелоялност и непрофесионализъм, а това са задължителни качества за добър счетоводител.

Много счетоводни компании и счетоводители държат да продадат услугата си без да могат да гарантират изпълнение и качество. Добрият счетоводител е този, който работи за успеха на клиентите си без да ги подвежда. Доверие се печели с лоялност и откровеност. 

Ние от AccountingAnswer сме на разположение за вашите въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.

Към началото