Прием след 7 клас

Най-предпочитани от седмокласниците в гр. Бургас са ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, Немската и Търговската гимназия, както и новата елитна Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации.

За учебната 2019/2020г. са включени няколко нови специалности, а именно: ремонт на летателни апарати, електрически превозни средства, електродомакинска техника, производство на мебели, производство на тапицирани изделия, сътрудник опазване на обществения ред, горско и ловно стопанство.

Отчитайки бързо развиващата се и променяща се работна среда са утвърдени 85 паралелки в STEM профили: софтуерни и хардуерни науки, математика, природни науки, електротехника, електроника, машиностроене, ИТ. Специалностите, които са утвърдени за прием след 7 клас в гр. Бургас отговарят на потребностите на пазара на труда.

Класиране на кандидатите

Класирането на учениците се осъществява след успешно положени от тях конкурсни изпити.

След като се обявят резултатите от първото класиране, за да участват във второто класиране кандидатите трябва да подадат заявление в училищата, в които са приети. При второто класиране кандидатите запазват позицията си в училищата, където са приети на първо класиране и имат възможността да се класират за училища, които са нагоре в списъка им с желания. Ученици, които са класирани по първото си желание, нямат право да вземат участие във второто класиране.

Документи за записване

Необходимите документи за записване са следните: заявление до директора, свидетелство за завършено основно образование /7 клас/ в оригинал, копие от служебната бележка с резултатите от проведените изпити на национално външно оценяване /за кандидатите извън област Бургас/, медицинско свидетелство в оригинал.

Към началото