Община Айтос

Географска характеристика на община Айтос

Община Айтос се намира в източната част на страната ни, като граничи с общините Руен, Карнобат, Бургас, Поморие и Камено. Обхваща южните склонове на Източна Стара планина и долината на река Айтоска. Разполага се на площ от 404 км 2 и населението й възлиза на 28069 души през 2017г. Обхваща 17 населени места, като административен център на общината е град Айтос.

Релефът на община Айтос е предимно равнинен. Налице са благоприятни условия за отглеждане на лозя и овощни градини. Климатът в общината е преходноконтинентален, като средногодишните температури са 12,2 градуса по Целзий.

Икономическа характеристика на община Айтос

Към момента в град Айтос работят без прекъсване 40% от наличните промишлени предприятия, а 35% работят сезонно или периодично с малък капацитет. Останалите 25% са прекратили дейността си.

В община Айтос има условия за развитието на екологично селско стопанство, което е предпоставка за развитието на хранително-вкусовата промишленост. Отглеждат се зърнени и зърненофуражни култури, насаждения от ябълки, череши, грозде, праскови и бадеми, тютюн, слънчоглед, соя. Развиват се и овцевъдството и говедовъдството.

От туристическите обекти най-известен в общината е парк „Славеева река“, където се намира Малкият айтоски Етър, известен с алеята на старите занаяти.

Социални дейности в община Айтос

В обсега на община Айтос са Техникум по селско стопанство, Помощно /основно/ и Логопедично /начално/ училища.

Всяка година град Айтос е домакин на фолклорни празници „Славееви нощи“. От 1996г. те прерастват в детски конкурс за млади таланти в областта на народното изкуство.

Официален сайт на община Айтос

Към началото