ОУ „Васил Априлов“ – Бургас

История

ОУ „Васил Априлов“ за първи път отваря врати през учебната 1958/1959г. , в сграда, която не е предназначена за училище. През учебната 1960/1961г. училището се премества в настоящата сграда, която през 2008г. се ремонтира.

На 28.11.2012г. в ОУ се открива Център за модерно образование по проект, осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и съфинансиран от училището. Със средства на Община Бургас и на ОУ „Васил Априлов“ през учебната 2015/2016г. са извършени реконструкция и модернизация на училищния двор и спортните площадки. Първият етаж на училището е ремонтиран през лятото на 2017г.

От учебната 2017/2018г. ОУ „Васил Априлов“ е иновативно училище.

С поредица от празнични мероприятия училището отбелязва на 22.04.2019г. 60 години от създаването си.

Материална база на ОУ „Васил Априлов“

ОУ „Васил Априлов“ се помещава в сграда с модерни класни стаи за учениците от първи клас, с Център за модерно образование, физкултурен салон и нови спортни площадки, медицински кабинет, ученически стол и ресурсен кабинет. Във всички класни стаи се използват мултимедия и лаптоп, интернет. В компютърния кабинет е разположена интерактивна дъска.

Мултифункционалната зала е оборудвана със съвременен компютър с вграден инструментариум mozaBook – образователен презентационен софтуер за ефектно интерактивно съдържание на изучаваните предмети, 3D анимации, виртуални лаборатории, електронни и видео уроци, изображения, интегрирани приложения.

Учебна дейност на ОУ „Васил Априлов“

В ОУ „Васил Априлов“ са работили и работят всеотдайни педагози, които развиват активна учебна и обществена дейност. Голям е и приносът на родители и ученици за изграждането на съвременната модерна материална база на училището.

Възпитаниците на училището се реализират почти на 100% след 7 клас в елитни училища, както и се класират на челни места с резултатите си от Национални външни оценявания след 4 и 7 клас.

Официален сайт на ОУ „Васил Априлов“ – Бургас

Към началото