ПМГ „Академик Никола Обрешков“

История на ПМГ

ПМГ „Академик Никола Обрешков“ е профилирана гимназия на територията на гр. Бургас. Гимназията отваря за първи път врати през 1971г., като в нея се обучават 320ученика от осми, девети и десети клас.

Гимназията започва да приема ученици от седми клас през 1983г., а от 1986г. стартира прием на ученици в паралелка с профил „Биология“.

Бургаската математическа гимназия е обявена за Природоматематическа гимназия през 1988г. и от тогава започва усиленото изучаване на английски език, открива се паралелка с профил „Физика“, работи се по програма за намиране на талантливи ученици по математика, приемат се и ученици в пети клас.

През 1994г. се разкрива втора паралелка с профил „Биология“ и се преустановява приемът на ученици в паралелка по „Физика“. През 2000г. стартира приемът на ученици в паралелка по информатика, а се преустановява приемът във второ паралелка по биология. През 2002г. е открита паралелка с профил „Информатика с немски език“ и е въведен 12 клас. През 2005 и 2008г. се разкриват втора и трета паралелка в пети клас и четвърта паралелка с профил „Математика с английски език“. През 2012г. е оборудван нов компютърен кабинет.

Специалности в ПМГ „Академик Никола Обрешков“

В ПМГ се изучават следните специалности: математика с английски език, информатика с английски език и биология с английски език.

От 1974г. на 6-ти март, рожденият ден на Академик Никола Обрешков“, се чества патронният празник на гимназията.

Възпитаниците на ПМГ се представят блестящо в международните олимпиади, като са налице множество медали и изключителни постижения.

Официален сайт на ПМГ „Академик Никола Обрешков“

Към началото