Община Созопол

Географска характеристика на община Созопол

Община Созопол се намира в централната източна част на област Бургас. Границите й са както следва: общините Бургас, Камено, Средец, Малко Търново, Приморско и на изток и североизток с Черно море. Релефът на община Созопол е преобладаващо хълмист и нископланински, тъй като цялата община се разпростира в най-северната част на планината Странджа.

Община Созопол е с територия от 517,834 дка, като от дългата 51 км. брегова ивица 17,1 км. представляват пясъчни плажове.

Крайбрежната част на общината се влияе от Средиземноморския климат.

Демографска характеристика на община Созопол

В община Созопол населението възлиза на 13450 души, от които 4976 лица са икономически активни. В бюрата по труда са регистрирани 499 безработни лица и равнището на безработица през май 2015г. е 10,03%.

Икономическа характеристика на община Созопол

Община Созопол се състои от 12 населени места, като гр. Созопол е нейният административен център. Той е и най-големият риболовен център в страната. На негова територия работят две предприятия за преработка на риба и морски деликатеси, като продукцията им се реализира както на вътрешния пазар, така и в чужбина.

В областта на селското стопанство се отглеждат зърнени култури, овощни градини, лозови насаждения. От животновъдството се развива отглеждането на едър и дребен рогат добитък, предимно за лични нужди.

Съвременен Созопол е модерен туристически град, който привлича с красотата си много туристи. Увеличеният брой туристи в общината е предпоставка за строителство на нови семейни хотели, вилни сгради и ваканционни селища.

Социални дейности

В сферата на здравеопазването в община Созопол функционират Медицински център „Св. Зосим“ – гр. Созопол, Център за спешна медицинска помощ – гр. Созопол, 8 индивидуални медицински практики и 6 стоматолози.

В общината има 8 училища и 8 детски градини. В гр. Созопол работят две обединени детски заведения и едно основно училище.

Провежданите ежегодно в гр. Созопол празници на изкуствата „Аполония“ се утвърждават като фестивал на българското съвременно изкуство от всички жанрове и форми. Характерни на Черноморските селища са и Нептуновите празници.

Община Созопол е победител в категория „Туризъм, култура, фестивали и традиции“, раздел „малки общини“, в онлайн конкурса „Кмет на годината, 2017“ – приз за кмета Панайот Рейзи за развитието на общината като атрактивна туристическа дестинация с множество инициативи в различни посоки.

Официален сайт на община Созопол

Към началото