Община Поморие

Географска характеристика на община Поморие

Община Поморие се намира в североизточната част на област Бургас и граничи с общините Бургас, Айтос, Руен, Долни чифлик, Несебър и на югоизток с Черно море. Релефът на общината е предимно равнинен. Климатът е умереноконтинентален, със засилено влияние на Черно море. Плажната ивица на община Поморие е уникална поради финия черен пясък, типичен само за този регион. Морското дъно пред бреговата линия е полегато и почти равно.

Демографска характеристика на община Поморие

Населението на община Поморие възлиза на 28718 души, от които към 31.05.2015г. икономически активни са 12097 души. В бюрата по труда са регистрирани 471 безработни лица и равнището на безработица възлиза на 3,89%.

Административен център на общината е град Поморие, като освен него в обхвата й се включват още 16 населени места.

Икономическа характеристика

Структуроопределящ отрасъл за община Поморие е стопанският туризъм. По качества поморийската лиманна лечебна кал е сред най-добрите в световен мащаб. На тази основа се развива балнеотуризъм в град Поморие; селски и екотуризъм в с. Горица, с. Бата, с. Козичино, с. Гълъбец; туризъм в къмпинги „Ахелой“ и „Европа“.

В община Поморие освен туризмът се развиват и традиционните отрасли като лозарство, винарство, солодобив и риболов.

Социални дейности

В община Поморие функционират 1 ДКЦ и 1 болница.

В гр. Поморие работят 2 читалища, Общински музей и художествена галерия, Общински детски комплекс. Още 11 читалища функционират в останалите населени места на общината.

Община Поморие е победител в категория „Паркове и градска среда“, раздел „средни общини“ в онлайн конкурса „Кмет на годината, 2017“ – приз за кмета Иван Алексиев за опазване и разширяване на зелените системи и превръщането им в любимо място за отдих.

Официален сайт на община Поморие

Към началото