Община Приморско

Географска характеристика на община Приморско

Община Приморско се намира в източната част на област Бургас. Тя граничи с общини Созопол, Малко Търново, Царево и на изток с Черно море. Релефът на общината е предимно ниско планински, тъй като цялата община е разположена в най-северните разклонения на планината Странджа. През територията на община Приморско минават три по-големи реки, а именно река Ропотамо, Дяволската река и Китенската река. Климатът на общината е умерено континентален, с подчертано черноморско и средиземноморско влияние, отличаващ се с мека и къса зима и продължително и прохладно лято.

Демографска характеристика на община Приморско

В община Приморско населението възлиза на 6578 души, от които 2517 души са икономически активни към 31.05.2015г. В бююрата по труда са регистрирани 134 безработни лица, а равнището на безработица възлиза на 5,32%.

Административен център на общината е град Приморско, като освен него тя обхваща още 5 населени места.

Икономическа характеристика на община Приморско

В община Приморско основно са развити туризмът и обслужващата го сфера. Развиват се различни видове туризъм, а именно културен, екотуризъм, селски, риболовен, ловен, спортен и др. От  голямо значение за процъфтяването на туризма са привлекателните плажове с обща площ 1045 хил. кв. м., в т.ч. защитените дюни и плажове са 523 хил. кв. м. Успоредно с туризма се развива и строителната индустрия.

Социални дейности

В с. Ясна поляна всяка пролет се организират кукерски игри, а през м. август се провежда международен симпозиум по скулптора от дърво „Алан Кайряк“. В чест на празника св. Св. Константин и Елена се състоят нестинарски игри в с. Ново Паничарово. Близо до гр. Приморско са разположени световноизвестните природни резервати „Ропотамо“ и „Водни лилии“, защитените територии „Аркутино“, блатото „Стамополу“, пясъчни дюни „Перла“, скалните

Официален сайт на община Приморско

Към началото