Община Сунгурларе

Географска характеристика на община Сунгурларе

Община Сунгурларе се намира в Северозападната част на Бургаска област и граничи с Шуменска област, община Руен, Карнобатска община, Сливенска област и Ямболска област. Релефът на общината е разнообразен – планински, полупланински и равнинен. През община Сунгурларе минават реките Мочурица и Луда Камчия, на която е изграден язовир Камчия. Общо микроязовирите на територията на общината са 46.

Община Сунгурларе се характеризира с умереноконтинентален климат, като зимата е мека, пролетта е ранна, лятото умерено и есента е топла.

Демографска характеристика на община Сунгурларе

Община Сунгурларе се състои от 31 населени места, с административен център гр. Сунгурларе. Населението й възлиза на 13457 души, от които икономически активни са 4323 души. В бюрата по труда са регистрирани 919 безработни лица, а равнището на безработица възлиза на 21,26%.

Икономическа характеристика

В община Сунгурларе са налице благоприятни условия за развитието на лозарството и винопроизводството. Освен това в общината работят предприятия за производство на захарни изделия и за производство на хидравлични изделия.

Климатичните условия в общината са благоприятни и за развитието на зърнопроизводството, отглеждането на тютюн и овошки. Развиват се също така и говедовъдството и овцевъдството.

Социални дейности на община Сунгурларе

В областта на здравеопазването на територията на община Сунгурларе работят филиал към Центъра за спешна медицинска помощ – Бургас и 9 лекарски практики.

В общината функционират 5 начални училища, 7 основни училища, 1 СОУ и Общински детски комплекс – гр. Сунгурларе, 9 целодневни детски заведения, 6 полудневни детски градини.

На територията на общината работят 17 читалища. Най-значимото културно мероприятие, станало официален празник на общината е 14 февруари – денят на лозаря и винаря „Трифон Зарезан“. В първата събота на м. юни ежегодно се провежда мегданско увеселение под наслов „Долината на лозите пее и танцува“.

Официален сайт на община Сунгурларе

Към началото