МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ГР. БУРГАС 

Национално външно оценяване

 


IV класДата на изпита

Български език и литература

10 май 2017 г.

Математика

12 май 2017 г.

Човекът и природата 

15 май 2017 г.

Човекът и обществото

16 май 2017 г.


VІІ класБългарски език и литература

19 май 2017 г.

Математика

22 май 2017 г

Чужди езици

29 май 2017 г.


VIII клас с интензивно изучаване на чужд език
Чужд език

23 юни 2017 г.


X клас


 
Онлайн оценяване на дигитални компетентности
12 - 16 юни 2017 г.


 

 

 

Заповед НВО за учебната 2016/ 2017 година