МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ГР. БУРГАСОлимпиади

 

 

          Организиране на ученическите олимпиади през 2016/ 2017 учебна година