МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ГР. БУРГАС 

 

Прием в V клас за учебната 2017/2018 година

 

Община

Населено място

Наименование на профилираната гимназия

Брой паралелки в V клас за 2017-2018 г.

Общ брой ученици за 2017-2018 г.

Бургас

 

 Бургас

 

 Профилирана природоматематическа гимназия "Акад. Никола Обрешков"

3

85

 

 

 

ОБЩО

3

85

 


Заповед прием V клас