МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ГР. БУРГАС 

 

 

НОВИНИ

 

С влизане в сила от 01 август 2016 година на Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Регионален инспекторат по образованието - Бургас продължава дейността си като Регионално управление на образованието - Бургас.