Гимназия за романски езици „Г. С. Раковски“

История на гимназията

Гимназията за романски езици е профилирано учебно заведение с общинско финансиране. Тя е наследник на едно от най-старите училища в гр. Бургас, чиято история датира от 1888г. с откриването на Трикласно училище „Г. С. Раковски“. Сградата на гимназията е построена през 1938-1942г.

Първите паралелки с разширено изучаване на френски език се откриват през 1982/1983г. Факултативно изучаване на испански език започва през 1986/1987г.,а през следващата учебна година започва изучаването на испански език в подготвителна паралелка. Разширено изучаване на италиански език стартира през 1991/1992г., като през следващата година се открива специална паралелка за изучаване на италиански език.

Материално-техническа база на гимназия за романски езици „Г. С. Раковски“

Понастоящем гимназията разполага с 8 самостоятелни стаи за подготвителен клас, 28 класни стаи, 2 кабинета по информатика, библиотека, физкултурен салон, зала за тържества, френски център за информация и документация.

Учебна дейност на гимназия за романски езици „Г. С. Раковски“

В гимназията за романски езици понастоящем се изучават разширено френски, испански, италиански и английски езици: три паралелки с френски език, три паралелки с испански език, една паралелка с италиански език. Втори чужд език за всички ученици е английският език.

От 1999г. гимназията осъществява успешна транснационална политика, чрез която учениците на гимназията имат възможността да практикуват придобитите знания в реална среда. Реализират се системни големи обмени на ученици с училища от Франция, Италия и Испания.

Гимназията е един от четирите национални центъра за провеждане на изпити за владеене на френски език от чужденци и за владеене на испански език.

Официален сайт на Гимназия за романски езици „Г. С. Раковски“

Към началото