Немска гимназия „Гьоте“

История на Немската гимназия

През 1920г. е открито първото немско училище в гр. Бургас, което по-късно прераства в гимназия. След 09.09.1944г. гимназията е закрита и отваря отново врати през 1960г. Учебният процес се провежда в сградата на гимназия „Г. С. Раковски“, като са сформирани 4 паралелки с по 20 ученика. През 1971г. гимназията се премества в настоящата си сграда и приемът на ученици постепенно нараства. През 1983г. са приети ученици в 5 нови паралелки, а от 1994г. броят на новите паралелки става 6.

Учебна дейност

Немската гимназия е профилирано учебно заведение с интензивно изучаване на немски език, като за втори език се изучава английският. Приемът в гимназията е след завършен 7 клас.

С увеличаването на приема на ученици в гимназията нараства и броят на ангажираният педагогически състав, като понастоящем в гимназията преподават 57 учители. Предметите биология и химия се преподават на немски език в 9 клас, а в 10 клас на немски се преподават история и география. Гимназията е изпитен център за получаване на диплома за владеене на немски език от 1994г. В 12 клас възпитаниците на гимназията се явяват на изпит за Немска езикова диплома и получават сертификат.

Сертификатът дава възможност на възпитаниците на гимназията да се запишат в университети в Германия, Австрия и Швейцария без да държат приемни изпити. Високото равнище на обучение в гимназията е видно не само от постигнатите резултати на кандидатстудентските изпити, но и от резултатите на изпитите за Немска езикова диплома, където гимназията се нарежда на едно от челните места.

От 1998г. гимназията работи по европейският проект „Коменски“ заедно със своите партньори от Полша, Швеция, Англия, Франция и Португалия.

Материално – техническа база

От 1996г. гимназията разполага с нова модерна компютърна зала, която е включена в Интернет. Информационният център по немски език на гимназията има разнообразна справочна и художествена литература, технически средства и връзка с Интернет.

Официален сайт на Немска гимназия „Гьоте“

Към началото