ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“

История

Най-новото и модерно иновативно училище в Бургас отваря врати през учебната 2017/2018г. За пети клас се сформират две паралелки с по 24 ученика, които засилено ще изучават математика, английски език и информационни технологии. Аналогично са разпределени и учениците от 1-ви клас.

Училището е иновативно, тъй като се характеризира с нов вид организация на учебния процес и нови методи на преподаване. Различни са и учебните планове, и начинът на поднасяне на учебното съдържание.

Учебна дейност на ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“

ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“ е първото училище, даващо знания и умения за по-нататъшно развитие в областта на информационните технологии. В училището чрез образователните стандарти, съчетани с иновативни практики се подготвят успешни личности.

ОУ разполага с модерна материално-техническа база, която спомага за ефективно излагане на учебното съдържание и за успешна реализация на създадената от училищните педагози иновация, основаваща се на интегриран подход и на развитието на дигитални умения.

В ОУ разширено се изучават следните три направления: технологии, математика и английски език.

 Технологиите се използват ежедневно при представянето на интерактивни уроци, проектно обучение и презентации. Чрез технологиите се поставят основите на програмирането, учениците добиват дигитални умения, презентационни умения и иновативно мислене.

Чрез математическите познания в учениците се развиват логика и предприемаческо мислене.

Изучаването на английски език стартира още от подготвителните паралелки, като обучението завършва с успешно представяне на изпит на Кеймбридж в 7 клас и получаване на международно признат сертификат.

Учебната програма е адаптирана за всеки конкретен възпитаник, което насърчава учениците да развиват своите дарби и интереси в областта на академичните познания, спорта и изкуствата.

Основен сайт на ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“

Към началото