ОУ „Елин Пелин“ – Бургас

История

ОУ „Елин Пелин“ започва да функционира от 15.09.1988г. като ОУ №6 в кметство Възраждане, като първите му ученици наброяват 795 души, разпределени в 24 паралелки от четвърти до осми клас. През м. ноември 1988г. училището е наименувано с настоящето си име. На 30.01.1989г. училището се премества в собствена сграда, като официалното му откриване е на 07.09.1989г.

Материална база на ОУ „Елин Пелин“

ОУ „Елин Пелин“ разполага с просторна и съвременна материална база, а именно: специализирани кабинети по природни науки, музика, изобразително изкуство, технологии, информационни технологии, физкултурни салони и спортни площадки, библиотека, актова зала, интерактивна зала, модерен ресурсен кабинет, игротеки и училищен стол.

Учебна дейност на ОУ „Елин Пелин“

В ОУ „Елин Пелин“ работят педагози с висока отговорност и усет към детската душа, с отлична научна, методическа и педагогическа подготовка. Доказателство за това са множеството успехи на възпитаниците на ОУ и превръщането на училището в предпочитано учебно заведение за ученици и родители. Името на ОУ „Елин Пелин“ е еталон за отлична общообразователна подготовка и е емблематично в областта на спорта, изкуствата и математиката. Основна цел на висококвалифицирания педагогически персонал е успешната реализация на учениците. За тази цел се акцентира на развитието на личностните качества и дарби на възпитаниците. Налице са и разнообразни извънкласни форми, чрез които всеки ученик намира подходящо поле за изява.

Официален сайт на ОУ „Елин Пелин“ – Бургас

Към началото